[SEVENS] Episode 53 Summary

Hail to da King, baby!

Episode 53: いくぞ! ラッシュグリュリュ! – Iku zo! Rasshu Guryuryu!
(Let’s Do This! Rush Swirling!)

Rush Duels are now booming thanks to the Team Battle Royale tournament. Taking advantage of this, Luke tries to force people to join his Rush Duel club. Luke later catches a boy who was watching his Duel from a bush…

Cast:
Odo Yuga: Ishibashi Hiiro
Kamijo Tatsuhisa (Luke): Yashiro Taku
Sogetsu Gakuto: Hanae Natsuki
Kirishima Romin: Kusunoki Tomori
Kaizo: Kobayashi Yusuke
Otis: Namikawa Daisuke
President Drone: Hajime Syacho
Atachi Mimi: Suzuki Rio
Flash Umiko: Morinaga Chitose
Secretary: Yanagida Junichi
Kamijo Haruka (Tiger): Kamijo Saeko
Nanahoshi Ranze: Kamakura Yuna
Nanahoshi Rinnosuke: Kobayashi Chiaki
Endo Riku: Yasuda Rikuya
Kobayakawa Katsu: Ooba Shunpei
Extras: Kumagai Kentaro, Ueda Kyoji, Tomita Ryosuke, Mihara Kaito, Kawamura Rie

Script: 野村祐一 || Nomura Yuichi

Source

Like us? Support YGOrganization on our Patreon to remove ads!
Become a patron at Patreon!

NeoArkadia

NeoArkadia is the 2nd Number of "The Organization" and a primary article writer. They are also an administrator for the forum Neo Ark Cradle. You can also follow them at @neoarkadia24 on Twitter.