Cardfight Coalition

[SEVENS] Episode 46 Summary

Hot blooded Barbacue vs Sweet sweet nostalgia

Episode 46: バック・トゥ・ザ・過去 – Bakku tu za Kako
(Back to the Past)

Luke and co. were surrounded by the Duelists who were defeated in the tournament, but they were able to escape thanks to their friends’ help. However, they were then ambushed by Kakoko, an underling of Goha 66. As Menzaburo is too shaken up by Kakoko, Nick fights against her using his barbecue techniques!

Cast:
Odo Yuga: Ishibashi Hiiro
Kamijo Tatsuhisa (Luke): Yashiro Taku
Sogetsu Gakuto: Hanae Natsuki
Kirishima Romin: Kusunoki Tomori
Kirishima Roa: Furuta Kazuki
Saionji Nail: Matsuoka Yoshitsugu
Mutsuba Asana: Takahashi Minami
Kamijo Haruka (Tiger): Kamijo Saeko
Tazaki Galient: Nakamura Mitsuki
Kayama Schwer: Sato Yugo
Zomyoji Caterpillio: Horii Chado
Dove-rap: Matsuda Risae
Goha 66: Nakata Jouji
Sweets Kakoko/Flush Umiko: Morinaga Chitose
Yagi Nick: Shiozaki Tomohiro
Oomori Menzaburo: Nagumo Daisuke
Maki Sushiko: Uchiyama Mari
Shinjitsu Bakuro: Yamamoto Tomoya
Masaru: Kumagai Kentaro
Nico: Yasui Saki
Atachi Yoshio: Nagatsuka Takuma
Masahiko: Baba Junpei
Toshihiko: Yasuda Rikuya
Bochi: Kawamura Rie
Boy: Yamane Masashi

Script: 山口宏 || Yamaguchi Hiroshi

Source

NeoArkadia

NeoArkadia is the 2nd number of "The Organization" and a primary article writer. They are also an administrator for the forum Neo Ark Cradle. You can also follow them at @neoarkadia24 on Twitter.